czwartek, 30 stycznia 2020

Simple science experiments you can do with your child at home!


CHEMICAL YO-YO
Materials: soda, vinegar, oil, food coloring, jug, glass, syringe or pipette
What to do:
 • Pour vinegar into a glass, then add food coloring to it
 • Add one baking soda to the jug, then gently pour oil into it
 • Take coloured vinegar with a pipette or syringe and gradually drip it into the jug
ResultThe drops of colored vinegar drop into the jug with oil and soda and slowly sink to the bottom. They settle on the surface of the soda and there is a reaction. As a result of the combination of vinegar (acid) and soda (base), gas - carbon dioxide (CO2) is formed, which surrounds droplets of vinegar and they become lighter and rise. When our droplets rise to the surface of the oil, the gas escapes and the heavier drops fall back to the bottom and the reaction repeats.

MAGIC MILK
Materials: milk, dish soap, q-tips, food coloring, shallow plate
What to do:
 • Fill the plate with milk.
 • Add different colors of food coloring
 • Generously dip the end of a q-tip in dish soap.
 • Dip the q-tip into the milk next to a drop of color.
ResultThe molecules in the dish soap are attracted to the fat molecules in the milk. As soon as you introduce the soap to the milk/coloring mixture the molecules race around trying to bond. The food coloring gets pushed around in the process and appears to burst. Eventually the molecules all bond and the reaction stops.
FAKE SNOW
Materials: 8 packages (80 grams x 8) of baking soda, shaving cream, bowl
What to do:
 • Pour baking soda into a bowl.
 • Add some shaving cream and mix it with baking soda.
 • Add more shaving cream, mix and repeat until the mixture is the consistency of snow
 • Leave the "snow" in the fridge for one hour
ResultThis "snow" will give your child a lot of joy. Making snowballs, playing with favourite toys in the snow is a great sensory experience. Kneading and forming enriches manual skills and streamlines fine motor skills. It perfectly affects children's imagination.

RUBBER EGG
Materials: boiled egg (with shell), glass, vinegar.
What to do:
 • Pour vinegar into a glass
 • Put the egg into the glass with vinegar
 • Leave the egg for at least 24 h
 • Take the egg out of the vinegar and rinse it with water.
Result


The shell will rub off. The eggshell is made of calcium carbonate. Vinegar ‘eats up’ the calcium carbonate in the egg shell and the egg becomes soft and gummy.

Autor: Justyna - Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Pedagogika małego dziecka o specjalizacji: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnoszkolnym nauczaniem języka angielskiego.

środa, 8 stycznia 2020

Rodzaje zabaw


Wraz z rozwojem teorii pedagogiki poświęconej zagadnieniu zabawy dziecka, powstało wiele klasyfikacji dziecięcych zabaw według różnych kryteriów. I tak, ze względu na liczbę uczestników zabawy, można wyróżnić zabawy grupowe oraz indywidualne, kiedy to dziecko bawi się samotnie. Ze względu na aspekt stopnia samodzielności dziecka zaangażowanego w zabawę, możemy wyróżnić zabawy swobodne oraz zabawy kierowane. Te ostatnie – w przeciwieństwie do zabaw swobodnych – są aranżowane i kontrolowane przez opiekunów, pedagogów czy rodziców. Zabawy kierowane powinny odbywać się według zaplanowanego scenariusza i zgodnie z regułami narzuconymi przez osobę kierującą zabawą – tylko w taki sposób zaproponowana zabawa pozwoli osiągnąć zamierzony cel. Zabawa swobodna jest natomiast w pełni samodzielnym działaniem podejmowanym przez dziecko, które jest zarówno aktywnym uczestnikiem jak i twórcą procesu zabawy.
Ze względu na charakter samego procesu zabawy niemiecka badaczka psychologii rozwojowej Ch. Buhler w swojej pracy naukowej „Dziecięctwo i młodość” zaproponowała następujący podział zabaw:

- zabawy funkcjonalne, polegające na wykonywaniu danej czynności zgodnie z ustalonymi regułami, według polecenia lub zamysłu, np. skakanie, klaskanie, jazda na rowerze, gra w łapki itp.

- zabawy w fikcję, polegające na naśladowaniu i odgrywaniu ról, np.: odgrywanie roli matki, naśladowanie osób reprezentujących poszczególne zawody, zabawa „w dom”, rozmawianie z zabawkami, wcielanie się w bohaterów bajek.

- zabawy receptywne, polegające na aktywizowaniu funkcji percepcji i wykorzystaniu umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia, np. oglądanie filmów, słuchanie bajek, oglądanie przedstawień, obserwowanie czynności wykonywanych przez inne osoby, słuchanie piosenek i in.

- zabawy konstrukcyjne, odwołujące się do twórczej i kreatywnej właściwości zabawy, których efektem końcowym są wytwory działań dziecka, np. rysowanie, budowanie z klocków, lepienie z plasteliny, śpiewanie piosenek, opowiadanie, robienie zabawek na choinkę, wycinanie itp.

Zabawa nie może być traktowana jako wypełniacz czasu. Powinna być kreatywna, by wspierać dziecko na każdym etapie jego rozwoju. Musimy pamiętać, że każe dziecko jest inne i rozwija się we własnym tempie. Dla dzieci w tym samym wieku różne zabawy mogą być atrakcyjne, łatwe bądź trudne. Zawsze starajmy się dopasować gry do upodobań i zdolności naszego dziecka i pamiętajmy, że nauka poprzez zabawę ma być przede wszystkim przyjemna dla dziecka.


Autor: Patrycja - Ukończyła Business School Studium Policealne na kierunku Psychologia i Socjologia oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.