środa, 21 października 2015

What is a Platypodia?

As a fresh paramedic I have decided that most of my notes on this blog will be related to the children's health. Diseases that we have to deal and cope with difficult situations which may occur everyday like: burns, a foreign body in the eye, broken parts of the body and lots of other examples that threaten children's life. 

This problem is very popular and it may concern many parents, some of them probably have no idea that their child can have this defect. It is a PLATYPODIA

What is a Platypodia?
During the entire children's life their feet muscles develop and create a characteristic vault between the heel to toe. From 3-4 years old feet should be already formed properly. Sometimes the arch is very low or almost invisible. 

  

  
How to check if your kid has got a Platypodia?

The first idea that can bring you lots of joy is the example with painting your child's  foot and making a foot prints on a piece of paper. Let your child walk freely. After that you can see if their footprints are correct and with a proper arch. If a foot print is not correct or the shape is more like the bottom of an iron, then your baby probably has got a Platypodia. 
The second idea that is very easy to check is to ask your child to stand on tiptoe. If during this exercise you cannot notice the longitudinal arch (the foot fully adheres to the floor) or when the kid stands on tiptoe then it means that the muscles did not develop properly yet.

 

What are the most common causes of flat feet and where do they come from?

First of all, you have to exercise your child’s feet and  muscles, they should not walk uncomfortable shoes, socks or rompers because all these things can make the feet weak. Platypodia is most common with children who started to walk in an early age. You should not push your child for fast walking until he/ she does not feel like it.  This day will surely come,  sooner than any of us would think, only when  the muscular and skeletal system will be ready for it. 
How to deal with it? Some ideas for corrective exercises: 
The best way to do exercises with your child are natural situations that will not be very stressful and tiring for your child. Most of the kids can be bored easily so it is very important to show your child that it does not have to be boring or hard, but it can be even fun and enjoyable. It is very important because only regular and frequent training system will bring the desired effects. 
Good results can also bring walking barefoot on soft ground like: grass, sand, thick and fluffy rug. The good exercise is marching on small pebbles or shell fish. If your child can ride on a bike it is good to set the saddle a little bit too high then reaching his fingertips to the foot pedals will force the muscles to work harder.

Summary:

I hope that after reading this note every parent will check their children's feet and they will be sure that the feet are healthy, properly developed and they will carry their kids for many, many years! Autor: Aleksandra
Studentka Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Absolwentka Oxford Cherwell College w Wielkiej Brytanii oraz policealnej szkoły medycznej na kierunku Ratownik Medyczny

sobota, 17 października 2015

Zabawa swobodna jako forma realizacji celów i zadań przedszkola

Zabawy swobodne jako rodzaj dziecięcej aktywności obecnej w przedszkolu są często niedoceniane przez dorosłych. Wiele uwagi temu problemowi poświęciła M. Caiati, według której rodzice czy nawet wychowawcy niewłaściwie przeciwstawiają pojęcie „zajęć przedszkolnych prowadzonych przez opiekuna” i zabawy. Zajęcia przedszkolne jako forma pracy wychowawczo-dydaktycznej,  zaplanowane i realizowane zgodnie z programem przedszkolnym stanowią dla wielu rodziców bardziej wartościowy proces aniżeli zabawa swobodna, w której dzieci na pozór pozostawione są same sobie, bez narzuconego planu działania. Cenionym walorem planowanych zajęć przedszkolnych jest intensywna praca dziecka nad rozwojem własnym, która według wielu rodziców nie jest obecna w zabawie swobodnej. M. Caiati wyjaśnia, iż jest to błędne przekonanie, bowiem zabawa swobodna ze względu na szereg jej zalet, stanowi „płynne kontinuum wspierania rozwoju dziecka zapoczątkowanego w zajęciach dydaktycznych”.  
 
Zabawa swobodna nie jest więc luką ani też wypełnieniem wolnego czasu pomiędzy zajęciami wychowawczo-dydaktycznymi prowadzonymi przez opiekuna przedszkolnego, lecz stanowi integralny i niezmiernie ważny element życia przedszkolnego dziecka. Wielu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym popełnia błąd, będąc przekonanym, iż tylko całkowite wypełnienie dziecku wolnego czasu zajęciami kierowanymi, takimi jak nauka języków obcych, rytmiki, tańca, rysunku, gry na instrumentach itp. zapewni dziecku ustabilizowany i wszechstronny rozwój. Jak napisała M. Montessori: „Rodzice są stróżami dziecka, ale nie jego budowniczymi”, powinni więc dokładać wszelkich starań w opiece nad dzieckiem, lecz muszą także umożliwić dziecku samodzielne poznawanie świata poprzez nieograniczoną zabawę. Potrzeba realizacji zabaw swobodnych w przedszkolu została formalnie uwzględniona w  Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.


Autor: Patrycja - Ukończyła Business School Studium Policealne na kierunku Psychologia i Socjologia oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną