środa, 27 lutego 2019

5 IDEAS FOR FAMILY SPRING TIME IN WARSAW

Winter is slowly gowing to the past. Soon will come amazing time of warm spring In our city. Every time is good to spend family time with kids but spring is a good moment to go for some trips. I would like to show some ideas for family spring time.

1. Copernicus Science Center:


photo: http://www.national-geographic.pl/

This place is a good idea for family time in each season. Copernicus Science Center offers lots of varius exhibitions. You can see here for exampe The Heavens of Copernicus. This place have 3 very important rules:
  • VISION: People shape the world through critical and creative thinking.
  • MISSION: We inspire people to observe, experiment, ask questions and seek answers.
  • VALUES: We value science, freedom, responsibility, trust and co-operation.


2. Royal Łazienki


photo: http://www.lazienki-krolewskie.pl/

In the park you can see a lot of interesting things: Royal Sculpture Gallery, Royal Picture Gallery, Polish Sculpture Gallery, The Royal Łazienki Museum, Palace On The Isle and of course big and nice gardens. I think this is a very nice place to go with your kids in warm spring sunday. In this day you can also listen one of the Chopin Concerts.

3. Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów


photo: http://www.wilanow-palace.pl/

Another amazing place in Warsaw – Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów. Like in The Royal Łazienki you can see here amazing collection in museum and walk around park with amazing and relaxing view. Your kid can see here a bit of history and also spend nice time with whole family.

4. Hangar 646


photo: http://www.rodzinnykompas.pl/

Hangar 464 is it nothing else lik park of trampolines. They are in many locations in Warsaw, so for sure you can find one not so far awal from your house. It is the place full of trampolines where you can enjoy your free time together with (or even more than) your child. In this place you can again feel like a kid and forget about All week stress.

5. Warsaw Zoological Garden


photo: http://www.metrowarszawa.gazeta.pl/

Last but not least is of course Warsaw Zoological Garden. This is a place you can go with your child every year or even every month. This place let you spend lot of time walking outside with whole family. Going to the ZOO will be an amazing opurtinity for your kid to see a lot of different animals from all around the world.

How you can see there is a lot of oppurtinities to spend a free time with your kid in Warsaw. I wrote just few ideas but there is much more.

Don’t forget that spending time together is a very important element in the development of your child’s life.


Autor: Agata
Absolwentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, specjalność: nauczanie wczesnoszkolne i edukacja przedszkolna z elementami logopedii. Ukończyła także Akademię Muzyczną na kierunku: choreografia i Uniwersytet Warszawski na kierunku: animacja społeczno-kulturalna.

czwartek, 14 lutego 2019

Leworęczność wśród dzieci


Naukowcy zgodnie twierdzą, że preferencja lewej czy prawej ręki to cecha uwarunkowana genetycznie. Z badań genetyków wynika, że geny odpowiadające za prawo- lub leworęczność mają wpływ na budowę i funkcje mózgu. I to właśnie powoduje, że osoby leworęczne mają wyjątkowe predyspozycje i uzdolnienia.
Jak więc skutecznie wesprzeć leworęczne dziecko w jego rozwoju?.
Kształtowanie się lateralizacji - czyli stronności, zjawiska przewagi funkcjonalnej w odniesieniu do parzystych narządów ruchu i organów zmysłu, które znajdują się po prawej i lewej stronie ciała. Objawia się jako preferencja do używania ręki, nogi, oka, ucha leżącej po jednej stronie osi ciała (Bogdanowicz). Zdaniem Marty Bogdanowicz (1992) pierwsze objawy dominacji stronnej ręki można zaobserwować pod koniec 1 roku życia dziecka. Praworęczność pojawia się zazwyczaj w wieku 2- 3 lat, a leworęczność później w wieku 3-4 lat. Całkowitą dominacje jednej ręki ustala się w pierwszym roku nauki w szkole w momencie gdy dziecko zaczyna pisać (6-7 lat). Dziecko leworęczne może przejawiać jednak wiele trudności takich jak:
  • Pismo lustrzane. Przestawianie, odwracanie liter, zmienianie kolejności w wyrazie.
  • Niepoprawne ustawienie ręki i zeszytu. Nienaturalne wygięcie nadgarstka, które przyczynia się do szybkiego męczenia się ręki. W wyniku tego dziecko to pisze powoli w związku z czym musi nadrabiać zaległy materiał.
  • Niski poziom graficzny liter.
  • Brak orientacji w schemacie własnego ciała oraz dezorientacja w przestrzeni (mylenie stron – prawej i lewej).
  • Trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

Aby pomóc dziecku należy pamiętać, że nie wolno przeuczać dziecka leworęcznego na prawą rękę, powinniśmy jedynie wzmocnić rękę lewą. Wskazane jest aby dzieci leworęczne wykonywały poszczególne czynności lewą ręką, gdyż służy to doskonaleniu ich motoryki. Do roli rodziców należy usprawnianie precyzji a także szybkości ruchów ręki, przyswojenie odpowiednich nawyków ruchowych w czasie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych. Podczas pisania światło powinno padać z prawej strony. W początkowym etapie nauki pisania dziecko leworęczne powinno używać ołówka ponieważ pisanie ołówkiem wyklucza różne utrudnienia (np. rozmazywanie atramentu). W późniejszym etapie warto wyposażyć dziecko w pióro dla leworęcznych z szybko schnącym atramentem, ergonomicznym wyprofilowanym uchwytem oraz odpowiednio ściętą stalówką. Gdy dziecko wykazuje problemy z nauczeniem się prawidłowego chwytu ołówka, powinno zaopatrzyć się je w specjalne ergonomiczne nasadki na przybory do pisania, które wymuszają odpowiedni sposób trzymania przyborów do pisania.
Wychowaniu dziecka leworęcznego przyświecają te same cele, co wychowaniu praworęcznych - optymalny i wszechstronny rozwój osobowości, wykorzystanie uzdolnień, minimalizowanie niedostatków i defektów. Temu właśnie sprzyja rozwijanie twórczej aktywności dziecka - działalności plastycznej, która rozwija twórczą inicjatywę, wiarę we własne siły, pomysłowość, pobudza rozwój emocjonalny i umysłowy a także usprawnia rozwój manualny. Bez względu na wady i zalety leworęczności, należy zaakceptować ją u swojego dziecka. Nie jest niczym złym, jest jedynie jedną z cech twojego dziecka, którą należy traktować jak najbardziej naturalnie. Ważna jest obserwacja, cierpliwość i wsparcie.

Autor: Iwona Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyłam również Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.