sobota, 1 listopada 2014

Poskromić złośnika

Każdy nauczyciel lub inna osoba pracująca z dziećmi miała w grupie przynajmniej jednego „złośnika”. Jak sobie radzić z takim dzieckiem? Jak nauczyć dziecko, aby wyrażało swoje emocje w sposób akceptowany społecznie?

Najważniejsza jest konsekwencja- za każdym razem powinniśmy porozmawiać z dzieckiem o jego niewłaściwym zachowaniu, powinniśmy dać dziecku odczuć swoje niezadowolenie. Przedszkolak powinien przemyśleć swoje zachowanie, wiedzieć co zrobił źle i dlaczego. Być może w rozmowie „wyciągniemy” od dziecka prawdziwe przyczyny jego zachowania , powód agresji. Tłumaczmy, że są inne sposoby na uzyskanie pożądanego efektu- nie trzeba krzykiem i biciem walczyć np. o zabawkę, warto uświadomić dziecku, że inne zabawki są równie lub bardziej atrakcyjne, a czasem wystarczy poprosić i z pewnością inne dziecko chętnie się z nim podzieli.


Warto naszego złośnika aktywizować, sprawić by czuł się ważny i potrzebny w grupie. Włączajmy takie dziecko do pomocy, podkreślajmy jak bardzo się stara, nagradzajmy za najmniejsze sukcesy- nagrodą możemy osiągnąć więcej niż karą. Jednak nie koncentrujmy się wyłącznie na naszym „złośniku”, gdyż agresją często dzieci zwracają na siebie uwagę i niestety zazwyczaj dostają od nauczyciela więcej uwagi niż dzieci nie sprawiające kłopotów wychowawczych, więc tak naprawdę są nagradzane.

Niezwykle istotna jest u dzieci potrzeba ruchu. Niewystarczająca ilość zajęć ruchowych oraz na świeżym powietrzu może procentować tym, że energia dziecka będzie miała ujście właśnie w nieakceptowanych społecznie zachowaniach. W zajęciach dydaktycznych warto również uwzględnić zabawy relaksujące, wyciszające, można zaplanować także specjalne zabawy integracyjne i nagradzać szczególnie koleżeńskie postawy.

Bardzo ważna w przypadku dzieci przejawiających zachowania agresywne jest współpraca z rodzicami. Niestety, bywa że rodzice są zadowoleni a agresywne zachowania dziecka uważają za przejaw „radzenia sobie” w grupie i budowania przez dziecko swojej pozycji . Warto uświadomić im minusy takiego zachowania i poradzić bardziej akceptowane sposoby rozładowania agresji dziecka-np. zapisanie go na dodatkowe zajęcia (szczególnie ruchowe).


Autor:
Ewelina
Nauczyciel kontraktowy z kilkuletnim stażem pracy z dziećmi.
Absolwentka filologii polskiej, wychowania przedszkolnego oraz oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza