środa, 11 lutego 2015

Kształtowanie pojęcia czasu

Kształtowanie się u dzieci pojęcia czasu  jest procesem bardzo złożonym i  trwającym długo, zależnym od wielu czynników min. od poziomu intelektualnego dziecka, doświadczeń jego codziennego życia. Dodatkowo nabycie tej umiejętności utrudnia fakt, że poczucie przemijania czasu jest różne, w zależności od stanu emocji. Czas płynie bardzo szybko, gdy coś silnie przeżywamy, albo bardzo wolno, gdy na coś czekamy. Dzieciom nie jest łatwo zrozumieć, że istnieje nie tylko czas teraźniejszy, ale również przeszły i przyszły. Ponadto nie mają w pełni ukształtowanego pojęcia liczby, niezbędnego do sprawnego orientowania się w czasie. Przyjmuje się, że pełne kompetencje intelektualne w zakresie oceny zmian w czasie pojawiają się u dziecka stosunkowo późno ok. 12 roku życia. Jednak już od okresu przedszkolnego należy wdrażać dzieci do różnicowania i określania zmian w czasie, rozwijać umiejętność pomiaru czasu. Dla trzylatka określenia związane z czasem krótko, długo, dziś, jutru  są zwykle całkowicie niezrozumiałe. W czwartym roku życia niektóre dzieci zaczynają zwracać na nie uwagę, stosować w swoim słowniku, ale zwykle robią to w sposób nieadekwatny do rzeczywistego upływu czasu  np. z przejęciem tłumaczą, że były gdzieś jutro, pójdą do babci wczoraj. Dziecko pięcioletnie zaczyna zbierać informacje o czasie, powoli przyswajać określenia teraz, wczoraj,  jutro jest to moment w którym warto w formie zabawy stymulować rozwój poczucia czasu. Warto prowadzić z dzieckiem rysunkowy kalendarz bieżących wydarzeń, obejmujący siedem dni długi pas papieru dzieli się na siedem okienek, u góry każdego z nich zapisuje drukowanymi literami nazwę dnia tygodnia, a pod spodem codziennie przypina wykonywane przez dziecko rysunki co wydarzyło się dziś lub co planujemy w przyszłości. Przypinając kolejne rysunki należy rozmawiać z dzieckiem, używać określeń związanych z czasem np. co było dzisiaj, co robiłeś wczoraj, gdzie pójdziesz za dwa dni. Prowadzenie kalendarza ułatwia dziecku zapamiętywanie nazw dni tygodnia, miesięcy w roku, pomaga ćwiczyć umiejętność analizowania kolejności wydarzeń. Można również bawić się z dzieckiem w oglądanie lub robienie kalendarza, w którym wyszczególnione są poszczególne miesiące, zaznaczać można ważne daty dla dziecka np. urodziny bliskich osób, wyjazd na wakacje, spotkanie z kolegą/koleżanką. Obliczać również można za ile dni, tygodni,  miesięcy coś nastąpi ważnego. Z sześciolatkami powinno się podejmować pierwsze ćwiczenia służące do rozpoznawania upływu czasu na zegarze, wykorzystując do tego pomoce edukacyjne np. zegary  lub zabawki z ruchomymi wskazówkami, klepsydry a także dziecko samo może wykonać  zegar na kartce i narysować wskazówki  z daną godziną.

Autor: Patrycja - Ukończyła Business School Studium Policealne na kierunku Psychologia i Socjologia oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza