sobota, 17 października 2015

Zabawa swobodna jako forma realizacji celów i zadań przedszkola

Zabawy swobodne jako rodzaj dziecięcej aktywności obecnej w przedszkolu są często niedoceniane przez dorosłych. Wiele uwagi temu problemowi poświęciła M. Caiati, według której rodzice czy nawet wychowawcy niewłaściwie przeciwstawiają pojęcie „zajęć przedszkolnych prowadzonych przez opiekuna” i zabawy. Zajęcia przedszkolne jako forma pracy wychowawczo-dydaktycznej,  zaplanowane i realizowane zgodnie z programem przedszkolnym stanowią dla wielu rodziców bardziej wartościowy proces aniżeli zabawa swobodna, w której dzieci na pozór pozostawione są same sobie, bez narzuconego planu działania. Cenionym walorem planowanych zajęć przedszkolnych jest intensywna praca dziecka nad rozwojem własnym, która według wielu rodziców nie jest obecna w zabawie swobodnej. M. Caiati wyjaśnia, iż jest to błędne przekonanie, bowiem zabawa swobodna ze względu na szereg jej zalet, stanowi „płynne kontinuum wspierania rozwoju dziecka zapoczątkowanego w zajęciach dydaktycznych”.  
 
Zabawa swobodna nie jest więc luką ani też wypełnieniem wolnego czasu pomiędzy zajęciami wychowawczo-dydaktycznymi prowadzonymi przez opiekuna przedszkolnego, lecz stanowi integralny i niezmiernie ważny element życia przedszkolnego dziecka. Wielu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym popełnia błąd, będąc przekonanym, iż tylko całkowite wypełnienie dziecku wolnego czasu zajęciami kierowanymi, takimi jak nauka języków obcych, rytmiki, tańca, rysunku, gry na instrumentach itp. zapewni dziecku ustabilizowany i wszechstronny rozwój. Jak napisała M. Montessori: „Rodzice są stróżami dziecka, ale nie jego budowniczymi”, powinni więc dokładać wszelkich starań w opiece nad dzieckiem, lecz muszą także umożliwić dziecku samodzielne poznawanie świata poprzez nieograniczoną zabawę. Potrzeba realizacji zabaw swobodnych w przedszkolu została formalnie uwzględniona w  Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.


Autor: Patrycja - Ukończyła Business School Studium Policealne na kierunku Psychologia i Socjologia oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP w Warszawie na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza